بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی (ایران هلث)

صفحه اصلیاخبار و تازه هابیستمین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات ......

بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی (ایران هلث)

13 اردیبهشت 1396

حضور گرانقدرتان را در بیستمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ،  پزشکی ،  دارویی و  بیمارستانی ایران هلث (20th Iran Health Exhibition)  

از تاریخ  25 الی  28 اردیبهشت ماه سال 1396 در سالن 38 ( آلمان ) غرفه 30  پذیرا خواهیم بود .

 

 

Please visit our booth (No. 30, Hall 38)

In 20th Iran Health Exhibition, (15-18 May, 2017)