برگزاری سمینار آشنایی با فریزدرایینگ و تغلیظ کننده های تحت خلاء و کاربردهای آن در صنایع داروسازی،بیوتکنولوژی و غذایی

صفحه اصلیاخبار و تازه هابرگزاری سمینار آشنایی با فریزدرایینگ و ......

برگزاری سمینار آشنایی با فریزدرایینگ و تغلیظ کننده های تحت خلاء و کاربردهای آن در صنایع داروسازی،بیوتکنولوژی و غذایی

16 اردیبهشت 1397

سمینار آشنایی با فریزدرایینگ و تغلیظ کننده های تحت خلاء و کاربردهای آن در صنایع داروسازی،بیوتکنولوژی و غذایی توسط شرکت آرمین شگرف با همکاری شرکت Martin Christ آلمان با سخنرانی دکتر KLAUS HUDEL در سالن همایش های هتل پارسیان برگزار شد.

 

تصاویر بیشتر