نهمین جشنواره سالانه تجلیل و تکریم از کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور

صفحه اصلیاخبار و تازه هاهشتمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی ......

هشتمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی در حوزه کنترل عفونت و مواد استریلیزاسیون

21 مرداد 1397

حضور شرکت آرمین شگرف در هشتمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی در حوزه کنترل عفونت و مواد استریلیزاسیون