نمایشگاه دستاوردهای مقابله با کرونا CORONATECH

صفحه اصلیاخبار و تازه هانمایشگاه دستاوردهای مقابله با کرونا CORONATECH ......

نمایشگاه دستاوردهای مقابله با کرونا CORONATECH

22 خرداد 1399

یا لطیف
بدینوسیله از جنابعالی دعوت به عمل می آید تا در
 نمایشگاه دستاوردهای مقابله با کرونا CORONATECH از
 غرفه شرکت  
توسن تجهیز و آرمین شگرف
 بازدید به عمل آورید.


مکان : نمایشگاه بین المللی تهران سالن 6
تاریخ برگزاری 24 لغایت 26 خرداد ماه 1399