ارزش ها، دیدگاه، مأموریت

صفحه اصلی ارزش ها، دیدگاه، مأموریت

 

ارزشها: احترام و جلب رضایت مشتری، پایبندی به تعهدات

 

چشم انداز: تبدیل شدن به شرکت ارزش محور و مشتری مدار با بالاترین استانداردهای موجود

  


مأموریت: تبدیل به برترین تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و بیمارستانی در کشور