3-18KHS سانتریفیوژ هیتردار

3-18KHS سانتریفیوژ هیتردار

برند:
Sigma

3-18KHS سانتریفیوژهیتردار و سفارشی  محصول کمپانی Sigma آلمان می باشد و دارای ویژگی های زیر است :

  • سانتریفیوژ یخچالدار گرم شونده
  •  با قابلیت گرم شوندگی چمبر از 40+ تا 60+ درجه سانتیگراد