4-16KHS سانتریفیوژ هیتردار

4-16KHS سانتریفیوژ هیتردار

برند:
Sigma

4-16KHS سانتریفیوژ هیتردار و سفارشی محصول کمپانی Sigma آلمان و دارای ویژگی های زیر می باشد:

  • سانتریفیوژ یخچالدار گرم شونده
  •  با قابلیت گرم شوندگی چمبر از 40+ تا 60+ درجه سانتیگراد
  • دارای قابلیت  نصب استفاده از گازهای خنثی در چمبر