دستگاه برچسب زن gke

برند:
gke

دستگاه Lable زن (دستگاه برچسب زن دستی) محصول کمپانی gke آلمان

بر اساس قوانین GMP و MDD روش­های استریلیزاسیون بایستی معتبرسازی شوند. در کنار مستندسازی، پایش مداوم تمامی فرآیندهای استریلیزاسیون برای اطمینان از استریل بودن الزامی است که این امر با استفاده از اندیکاتورهای شرکت gke امکان­پذیر می­باشد.

شركت gke براي سيستم بايگاني، مستندسازي و رديابي فرآيند استريليزاسيون، دستگاه برچسب­زن دستي را با قابليت تايپ مشخصات مورد نياز را طراحي نموده است.

برچسب هاي استفاده شده در اين دستگاه علاوه بر دارا بودن انديكاتور كلاس1 داراي فضاي خالي در سه خط براي ثبت اطلاعات از قبیل فرد مسئول، شماره دستگاه، شماره بچ و تاریخ انجام و انقضا را در اختیار بخش های مسئول قرار می دهد.

محصولات مرتبط