تست میکروبی

برند:
gke

تست میکروبی محصول کمپانی gke آلمان

اندیکاتورهای بیولوژیک SCBI (Mini-Bio-Plus) اندیکاتورهایی هستند که برای معتبرسازی و پایش روزانه فرآیندهای بخار، اتیلن اکساید، فرمالدهید و پلاسما استفاده می شود. این اندیکاتورها بدون نیاز به آزمایشگاه میکروبیولوژی پس از اتمام فرآیند استریلیزاسیون توسط مصرف کننده انکوبه می شود و نتیجه پس از زمان انکوباسیون مشخص می گردد.لازم به ذکر است اخیراً کمپانی gke آلمان با در نظر گرفتن سرعت و سهولت کار و به دست آوردن نتیجه سریع ، اندیکاتور بیولوژیک فوری (instant) را تولید نموده است که امکانترخیص سریع محصول استریل شده را بدون نیاز به انتظار برای دریافت نتیجه انکوباسیون امکان پذیر می سازد.

محصولات مرتبط