کرایوتیوب

برند:
TPP

کرایور تیوب 4.5 میلی لیتری :

  • کرایوتیوب 4.5 میلی لیتری درپیچ دار و نشانگر رنگی

  • ساخت کمپانی TPP  سوییس