تیوب های سانتریفیوژ

تیوب های سانتریفیوژ

برند:
TPP

تیوب های سانتریفیوژ :

  • تیوب 50 میلی لیتری 91050 ته مخروطی   9500g پلی پروپیلن

  • تیوب 50 میلی لیتری 91051 ته مخروطی لبه دار 9500g پلی پروپیلن

  • تیوب 14 میلی لیتری 91016 ته گرد 9500g پلی پروپیلن

  • تیوب 13 میلی لیتری 91019 ته صاف 9500g پلی پروپیلن

  • تیوب 15میلی لیتری 91115  ته مخروطی1700g پلی استایرن شفاف