رک و تیپ 10-0.1

رک و تیپ 10-0.1

برند:
GILSON

رک و نوک سمپلر :

  • رک 96 عددی به همراه نوک سمپلر، پک شده استریل محدوده حجمی 0.1 تا 10 مایکرولیتر 

  • ساخت کمپانی Gilson  فرانسه