فلاسک فیلتراسیون

فلاسک فیلتراسیون

برند:
TPP

فلاسک فیلتراسیون تحت خلاء :

  • فیلتراسیون تحت خلاء سریع 150 میلی لیتری

  • فیلتر 0.22 مایکرومتر

  • ساخت کمپانی TPP  سوییس