فلاسک کشت بافت

فلاسک کشت بافت

برند:
TPP

فلاسک های کشت بافت :

  • فلاسک کشت بافت 90075 بدون فیلتربا سطح رشد 75 سانتیمترمربع

  • فلاسک کشت بافت 90150 بدون فیلتربا سطح رشد 150 سانتیمترمربع

  • فلاسک کشت بافت 90151 فیلتردار با سطح رشد 150 سانتیمترمربع

  • فلاسک کشت بافت 90300 بدون فیلتربا سطح رشد 300 سانتیمترمربع

  • فلاسک کشت بافت 90301 فیلتردار با سطح رشد 300 سانتیمترمربع

  • ساخت کمپانی TPP  سوییس

محصولات مرتبط