برگزاری Workshop تخصصی Liquid Handling توسط نماینده رسمی شرکت Gilson در مرکز تحقیقاتی شرکت آرمین شگرف

صفحه اصلیگالری ویدئوبرگزاری Workshop تخصصی Liquid Handling توسط نماینده رسمی شرکت Gilson در مرکز تحقیقاتی شرکت آرمین شگرف

1